Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Huurrecht bedrijfsruimte

Verhuurd vastgoed is te onderscheiden in 290-bedrijfsruimte (ruimte met een publieksfunctie, zoals winkels, restaurants e.d.) en overige bedrijfsruimte, zoals kantoren, fabrieken, e.d. Beide vallen onder een apart wettelijk regime met dwingende regels over het aangaan en beëindigen van dit soort overeenkomsten, waarmee een advocaat in huurrecht van Van Ewijk Advocaten u kan helpen.

Vastgoedcontracten en geschillen daarover zijn vrijwel altijd van belangwekkende omvang. Het is raadzaam uw contracten goed in te richten en regelmatig aan de nieuwste wettelijke stand van zaken aan te passen.

Bouw-/aannemingsrecht

U (ver)bouwt een kantoor, winkel, werkplaats of ander bedrijfsmatig vastgoed. Daarom sluit u contracten met projectontwikkelaars, architecten, (onder-)aannemers of adviseurs. Tijdens de bouw of bij de oplevering, of in de onderhoudsperiode stuit u op problemen. (Ver)bouwen doet u meestal voor lange tijd en voor veel geld. Het is raadzaam uw contractuele situatie goed in kaart te hebben.

Onze diensten

Het beoordelen van en adviseren over huurovereenkomsten, opstellen van huurovereenkomsten, advies en procesbijstand in beëindigingskwesties, advies en procesbijstand in huurprijskwesties en het uitvoeren van legal audit huurovereenkomsten behoren tot zijn mogelijkheden.

Beoordelen van en adviseren over projectontwikkeling-overeenkomsten, (onder-)aannemingsovereenkomsten, architectenovereenkomsten en overeenkomsten met ingenieurs, opstellen van diverse overeenkomsten met betrekking tot projectontwikkeling, bouw en (onder-)aanneming, beoordelen van, adviseren over en procesbijstand in bouw- en aannemingsgeschillen, zowel bij de burgerlijke rechter als bouwarbitrage.