Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Schuldsanering

Ook als particulier kunt u in de situatie komen dat u niet meer in staat bent aan uw schuldeisers te voldoen.

Op dat moment hebt u toch nog meerdere opties. U kunt namelijk:

  • Toelating verzoeken tot de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (WSNP);
  • Uw schuldeisers een (buitengerechtelijk) akkoord aanbieden;
  • U wenden tot de Gemeentelijke kredietbank (GKB) of de Sociale Dienst in uw gemeente om een minnelijk schuldhulpverleningtraject te starten.

Bij de keuze welke optie voor u het beste is, kunnen wij u met juridisch advies en ondersteuning terzijde staan.

Uiteraard kunnen wij u ook met juridisch advies terzijde staan bij het verdere traject dat u hebt gekozen.

Ten slotte kunnen wij u bijstaan in een procedure tegen afwijzing van het verzoek tot toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of (tussentijdse) beëindiging zonder schone lei.