Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Mededingingsrecht

Anti-kartelwetgeving, vrije concurrentie. NMa, OPTA, FMA, distributiecontracten, franchisecontracten, dealercontracten, agentuurovereenkomsten: de gemeenschappelijke noemer is mededinging.

De regelgeving in Nederland en met name internationaal op het gebied van het mededingingsrecht wordt met de dag complexer. De grenzen van het vrije ondernemerschap worden steeds nauwer aangehaald. Deskundige juridische begeleiding door op dit gebied ervaren advocaten is, zeker als u internationaal opereert, onvermijdelijk.

Wij adviseren over en beoordelen (vormen van) mededingingscontracten, stellen distributiecontracten, dealercontracten, franchisecontracten en agentuurcontracten op, en verlenen rechtsbijstand inzake geschillen over mededingingscontracten.