Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Juridische herstructurering

Ondernemen is risico nemen. In tijden van economische neergang neemt het risico toe. Het kan zomaar gebeuren dat liquiditeit en solvabiliteit plotseling onder druk komen te staan. Vaak redt de ondernemer het op eigen kracht. Soms is een goed voorbereide en uitgevoerde herstructurering noodzakelijk.

In dat geval kunt u een beroep doen op onze ervaring bij (grote) reorganisaties en faillissementen. Zo nodig stellen wij een team met specialisten op diverse rechtsgebieden samen om, in overleg met andere experts, uw onderneming op juridisch en financieel gebied te herstructureren.

Onze diensten

Inventarisatie van en zo nodig uitwinnen of bedingen van zekerheden, inventarisatie van mogelijk paulianeuze rechtshandelingen, juridische herstructurering d.m.v. doorstartscenario's, saneringen, sterfhuisconstructies, opstellen en begeleiden van buitengerechtelijk crediteurenakkoord, juridische begeleiding van geschillen met curator of bewindvoerder.

Onze producten

'Sterfhuis- en ziekenhuisconstructies: ontvlechting van ondernemingen in financiële moeilijkheden': welke route bewandelt u in geval van noodzakelijke (financiële en/of juridische) herstructurering van uw onderneming. Workshop over een praktijkdossier.

Mail advocaat Egbert van Ewijk als u interesse hebt in deze workshop.