Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Internationaal Handelsrecht

Grensoverschrijdende handelsrelaties zijn aan de orde van de dag. U levert aan, of wordt beleverd door, in het buitenland gevestigde handelsrelaties.

Dat wil ook zeggen dat u te maken krijgt met grensoverschrijdende contracten. Welk recht is dan van toepassing? Welke rechter is bevoegd bij geschillen? Mede vanwege ons internationaal netwerk zijn wij in staat u op adequate manier bij te staan in deze kwesties.

Wij adviseren over en beoordelen bestaande grensoverschrijdende contracten, stellen alle vormen van internationale (handels)contracten op, beoordelen en stellen grensoverschrijdende algemene voorwaarden op, adviseren inzake internationale handelsverdragen, verlenen rechtsbijstand in Nederland bij geschillen over internationale contracten en treden op als intermediair via een internationaal netwerk bij het verlenen van rechtsbijstand door buitenlandse advocaten.