Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Intellectueel Eigendomsrecht

Handelsnamen, auteursrechten, merk- en modelrechten en octrooien zijn voorbeelden van intellectuele eigendom waarover specifieke wetgeving in ruime mate voorhanden is. Meer nog dan dit wordt dit recht vrijwel dagelijks gevormd door uitspraken van (inter)nationale rechters.

De waarde van deze IE-rechten wordt soms schromelijk onderschat. In veel handelscontracten kan een grondig geredigeerde paragraaf over deze rechten niet ontbreken. Is dat bij u goed geregeld?

Onze specialisten beoordelen en adviseren over IE-contracten of stellen deze voor u op. Indien nodig, verlenen zij procesrechtsbijstand bij geschillen over zaken rond intellectuele eigendom.