Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Financiering en zekerheden

Van uw debiteuren

Ondernemen is risico nemen. Van belang is dat u deze risico’s, indien mogelijk, probeert te beperken door zekerheid te bedingen of uit te oefenen zoals:

  • Pandrechten;
  • Recht van hypotheek;
  • Eigendomsvoorbehoud;
  • Retentierechten;
  • Recht van reclame;Bankgaranties;
  • Borgstellingen

Interne financiering

Ondernemingen worden vaak (deels) gefinancierd met  kapitaal van de moedermaatschappij, een goed renderende dochtermaatschappij of de DGA. Bij een onverhoopt faillissement gaat dergelijk kapitaal vaak verloren. Beding daarom (net als de bank) zekerheden! Bij het juist vestigen van deze zekerheden kunnen wij van dienst zijn. Wij  zorgen ervoor dat uw persoonlijke financiële risico’s zo beperkt mogelijk blijven.

Onze diensten

Wij kunnen u bijstaan indien u de voorgaande zekerheden van uw contractspartij wilt ontvangen, maar wij kunnen uiteraard ook de zekerheden beoordelen die uw contractspartij van u verlangt. Daarnaast kunnen wij uw interne financieringsstructuur optimaliseren.

Ten slotte staan wij u ook altijd graag bij op het moment dat de zekerheden moeten worden uitgewonnen.