Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Contractenrecht

Contracten vormen een essentieel deel van het dagelijks leven. Hoewel vertrouwen altijd de basis blijft voor menselijk handelen, zeker als het om grote belangen gaat of als een (handels)relatie langere tijd gaat duren, is een goed contract onontbeerlijk.

Voor ons is de uitdaging om constructief met u mee te denken over de opbouw van een win-win-contract met uw handelspartner. Mede gelet op onze internationale handelspraktijk beschikken wij over een grote mate van expertise op het gebied van (internationaal) contractenrecht.

Wij adviseren over en beoordelen bestaande contracten, stellen alle soorten (handels)contracten op, bijvoorbeeld licentiecontracten, distributiecontracten, leveringscontracten. En uiteraard verlenen wij, als het nodig is, rechtsbijstand inzake geschillen over contracten.

Algemene voorwaarden

Bij het sluiten van een contract zijn algemene voorwaarden vaak van groot belang. Wij  kunnen u ondersteunen door voor u algemene voorwaarden op te stellen of de algemene voorwaarden van de contractspartij te beoordelen. Verder kunnen wij adviseren over het gebruik van uw algemene voorwaarden.