Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Bestuurdersaansprakelijkheid

Aansprakelijkstelling van de bestuurder van een failliete onderneming - zowel door curatoren als door (groepen) schuldeisers - is aan de orde van de dag. De rechtspraak van de Hoge Raad biedt steeds meer mogelijkheden.

Schandalen zoals rond Enron, Ahold etc. halen de internationale pers. Ze maken duidelijk dat de positie van falende bestuurders niet langer onaantastbaar is. De Code Tabaksblatt heeft ook in Nederland de ogen van velen geopend. De bestuurder, de commissaris incluis, doet er goed aan de verstrekkende betekenis van deze regelgeving tot zich te laten doordringen en zich tijdig voor te bereiden.

Onze diensten

Beoordelen van en adviseren over risicosituaties van bestuurdersaansprakelijkheid, opstellen van scenario's ter voorkoming van risicosituaties, rechtsbijstand in geschillen over bestuurdersaansprakelijkheid.

Onze producten

'Als bestuurder privé aansprakelijk? Wat staat me te wachten als ik bestuurder word?': op de ervaringen uit de praktijk gebaseerde voordracht met 'tips & tools' ter voorkoming van bestuurdersaansprakelijkheid.

Mail advocaat Egbert van Ewijk als u interesse hebt in deze workshop.