Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Ondernemen en 'het recht'

Ondernemingsrecht

Ondernemen en ‘het recht’ zijn zeer nauw met elkaar verweven. Vertrouwen alleen is al lang niet meer voldoende. Goede contracten zijn (vaak) onvermijdelijk. U krijgt op velerlei gebied met ondernemingsrecht te maken. De ogen ervoor sluiten is onverantwoord. De gevolgen daarvan zijn soms ingrijpend en kostbaar. Goed ondernemen is, net als regeren, een kwestie van vooruitzien.

Het is voor ondernemers vrijwel ondoenlijk voortdurend op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen in het ondernemingsrecht. Wij hebben onze dienstverlening er op afgestemd u snel en via korte lijnen, maar wel op hoog kwalitatief niveau, van dienst te zijn.

Wij zijn zelf ook ondernemers. U kunt met ons dus klankborden over alle zaken op het gebied van ondernemingsrecht. Wij weten wat u beweegt en wanneer u ons als advocaat nodig heeft. Bijvoorbeeld eenincasso advocaatop het gebied van debiteurenrisicobeheer of bij een overname, fusie of buy-out.

Advocaat bij faillissement

Faillissementsrecht - advocaat bij faillissement

Zeker in de huidige tijd kunt u buiten uw schuld in liquiditeitsproblemen komen en met een faillissement te maken krijgen. Zowel privé als zakelijk.

Wìj kunnen u dan van dienst zijn. Het is zaak de problemen tijdig in kaart te brengen teneinde met de meeste kans op succes het juiste advies aan u te kunnen uitbrengen.

Het kan bijvoorbeeld gewenst zijn om uw onderneming te saneren of tot herstructurering over te gaan. Die kan langs verschillende juridische weg plaatsvinden. Onze kennis op dit terrein is mede gevoed door onze kennis in de meer dan 30-jarige ervaring van onze advocaten op het gebied van het faillissementsrecht/insolventierecht.  Mr. E.G.M. (Egbert) van Ewijk, mr. S.M.P (Bas) Jacobs en mr. W.M. (Ward) Welage fungeren al jaren als curator in faillissementen, dan wel bewindvoerder in surseances van betaling. Dit staat garant voor kennis en ervaring die voor een goed advies op het gebied van faillissementsrecht noodzakelijk is.

Faillissementsrecht en aansprakelijkheid

We hebben daarnaast ruime ervaring op het terrein van aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen. Bestuurdersaansprakelijkheid is heden ten dage aan de orde van de dag. Bestuurders (en aandeelhouders) van vennootschappen worden door de curator met regelmaat wegens onbehoorlijk bestuur aansprakelijk gesteld of beticht van paulianeuze transacties Op dit terrein is het zaak tijdig goed advies in te winnen van een advocaat. Wet en jurisprudentie zijn weerbarstig. Tijdig advies bespaart een hoop ellende!

Wij staan u verder ook graag bij in geval van problemen met opzegging van kredieten, in geval van gewenste of overkomen overnames, kwesties met curatoren of bewindvoerders, problemen met de fiscus, arbeidsrechtelijke kwesties rondom een faillissement, incasso’s, faillissementsaanvrage of verweren ertegen etc.

De vakgroep ondernemingsrecht en bedrijfsrisico  bestaat uit:

Schroomt u niet om gewoon even te bellen wanneer u vragen hebt of maak een afspraak met een advocaat in ’s-Hertogenbosch of Oss.