Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Nieuws

sep 17, 2018
|
Ingezonden door: vanewijk
|
Categorie: Algemeen

Gebrekkige taalbeheersing in het arbeidsrecht

In veel branches wordt gebruik gemaakt van personeel met een buitenlandse achtergrond. Denk aan de tuinbouw, schoonmaak en ICT. Goede beheersing van de Nederlandse taal is niet voor iedere werknemer vanzelfsprekend. In de arbeidsrelatie kan dit tot problemen leiden. Miscommunicatie kan zorgen voor irritatie over en weer, vertraging in de dienstverlening of mogelijk zelfs arbeidsongevallen. Tot hoever reiken de verplichtingen van een werkgever om taalbarrières weg te nemen?

Aangaan van de arbeidsovereenkomst

Bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst is het verstandig om vast te stellen of de werknemer begrijpt waar hij voor tekent. Het is dus aan te raden om de inhoud mondeling toe te lichten, de werknemer de gelegenheid te geven tot het stellen van vragen en hem desnoods te adviseren om de overeenkomst te laten doorlezen door iemand die het Nederlands beter machtig is dan hijzelf.

Tijdens het dienstverband

Is de werknemer eenmaal in dienst dan geldt er voor een Nederlandstalig bedrijf geen verplichting om te communiceren in een andere taal dan het Nederlands. Instructies die de werkgever geeft moeten echter wel begrepen en nageleefd worden, ter voorkoming van onveilige situaties of zelfs aansprakelijkheid van de werkgever. Om die reden kan het zinvol zijn om essentiële instructies te vertalen in een taal die door het personeel beter wordt begrepen dan het Nederlands.

Ziekte

Wordt een werknemer ziek, dan is het van belang dat de werknemer weet wat er van hem verwacht wordt. Hoewel een werkgever behulpzaam moet zijn bij het vinden van een oplossing voor een taalprobleem, kan niet van hem worden verlangd dat bijvoorbeeld alle brieven en gesprekken in de moedertaal van de werknemer worden vertaald. Ook het inschakelen van een tolk op kosten van de werkgever gaat te ver. De werknemer moet er namelijk zelf voor zorgen dat hij communicatie in het Nederlands begrijpt en zo nodig hulp inschakelen als hij problemen ervaart. Dit werd recent ook geoordeeld door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2018:7838).

Einde van de arbeidsovereenkomst

Rondom de beëindiging van het dienstverband is alertheid op taalproblemen van groot belang. Stemt een werknemer in met de beëindiging, dan moet de werkgever onderzoeken of de werknemer de mogelijke gevolgen van die beslissing overziet. Is dat door een taalbarrière twijfelachtig, dan is het verstandig om het beëindigingsvoorstel te vertalen of een tolk in te schakelen. Gebeurt dat niet, dan kan de werknemer de getekende overeenkomst namelijk vernietigen, omdat hij een verkeerde voorstelling van zaken had.

Voor meer informatie, neem contact op met een van onze advocaten arbeidsrecht