Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Incassoservice

Van Ewijk Advocaten Mediators is ook uw vastberaden partner bij incasso’s. Veel debiteuren betalen tegenwoordig óf te laat óf helemaal niet. Of - als ze al betalen - niet de incassokosten. De schade binnen het bedrijfsleven is onoverzienbaar en leidt zelfs tot faillissementen.

Tegen aantrekkelijke voorwaarden bieden wij u een incassoservice op maat, toegesneden op de hoogte van de vordering. Wij incasseren uw vorderingen desgewenst tot de laatste eurocent, inclusief alle kosten. Als u wilt, behandelen wij uw debiteur even hoffelijk als vasthoudend om de relatie niet onnodig te beschadigen. Door gebruik te maken van modellen en maatwerk houden wij de kosten voor u zo laag mogelijk.

Wij hanteren de volgende werkwijze.

Buitengerechtelijke fase

Het incasseren van een eenvoudige (onbetwiste) vordering doen wij in beginsel zonder daarvoor honorarium in rekening te brengen. De incasso bestaat uit het zenden van twee sommatiebrieven, het nabellen van de debiteur en het eventueel maken van betalingsafspraken.

Bij complexere zaken waar bijvoorbeeld nader onderzoek gedaan moet worden of veel overleg moet worden gepleegd, brengen wij een vaste prijs van € 75 (exclusief BTW) in rekening. Uiteraard maken we daarover vooraf afspraken met u, zodat de wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn.

Gerechtelijke fase

Dagvaarding
Moet er gedagvaard moeten worden, dan brengt dat extra kosten met zich mee. U moet dan denken aan het opstellen van de dagvaarding, het griffierecht (voor vorderingen tussen de € 500 en € 12.500 bedraagt dit € 471) en de kosten van de deurwaarder (ca. € 100).

Voor het opstellen van de dagvaarding geldt dat wij gebruik maken van modellen, om de kosten zo laag mogelijk te houden. Het uurtarief wordt met u afgestemd, of wij spreken een vaste prijs met u af.

Faillissementsaanvraag
Een alternatief is het verzoek tot faillietverklaring. Dat is een zeer effectief drukmiddel bij het incasseren van een vordering. Er zal dan voldaan moeten zijn aan twee vereisten: uw debiteur moet zijn opgehouden te betalen én er moet een steunvordering zijn. Voor deze procedure geldt een hoger griffierecht (€ 619). Het griffierecht hoeft uiteraard niet betaald te worden als er voor het behandelen van het verzoek reeds betaald wordt.

Opbrengst

De vordering wordt vermeerderd met de buitengerechtelijke (na)kosten en rente, die in geval van een succesvolle incasso aan ons kantoor toekomen. Hetzelfde geldt voor de proceskosten (altijd een forfaitair bedrag). Op die manier krijgt u waar u recht op heeft, zonder hoge kosten!

Bij vragen, neem gerust contact op met onze incassoafdeling via info@vanewijkadvocaten.nl of via  073 – 7600 100.

Paulien Mars