Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Verdeling en verrekening

Naast de echtscheiding kan ook de verdeling van de huwelijksgemeenschap of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden op veel problemen stuiten, waarvoor bijstand gewenst is. In het kader van de echtscheiding dan wel de beëindiging van de samenwoning, maar ook daarna, kunnen we u bijstaan bij verdelingsperikelen en verrekeningsvraagstukken bij huwelijkse voorwaarden.

Wij kunnen zorgen voor ontwerp en aanpassing van convenanten, begeleiding en zo nodig procedurele ondersteuning bij verdeling huwelijksgemeenschap en afwikkeling huwelijkse voorwaarden, inclusief verrekenbedingen.