Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

(Ouderlijk) gezag

Het uitgangspunt van de wetgever is dat ouders, ook na een scheiding, het gezamenlijk gezag behouden over hun kinderen. In het belang van het kind kan het echter soms nodig zijn een bestaande gezag situatie te wijzigen. Hier kunnen wij u bij helpen.

Wij adviseren en procederen over kwesties met betrekking tot gezamenlijk gezag van ouders binnen en buiten het huwelijk, kwesties met betrekking tot het gezag van één ouder na beëindiging van de (huwelijkse) relatie tussen de ouders en kwesties met betrekking tot gezag door niet-ouders. Daarnaast stellen we verzoekschriften op tot vaststelling en/ of wijziging hoofdverblijf minderjarigen, begeleiden we alle gerechtelijke procedures met betrekking tot gezag kwesties of gezag beperkende maatregelen, zoals ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing, ontheffing en ontzetting van het ouderlijk gezag en adviseren en begeleiden we in zaken en procedures over voogdij.