Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Naamrecht

Hoewel een ieder wettelijk de naam heeft die hem/haar bij de geboorte is toegekend, zijn er mogelijkheden om in bepaalde situaties wijzigingen aan te brengen in de bestaande naam.

Juridische ondersteuning bij de (on)mogelijkheden hiervan is, gezien de specifieke regelgeving, een noodzaak.

Wij kunnen u helpen bij het instellen en begeleiden van procedures tot verkrijging of wijziging van voornaam en/of geslachtsnaam en adviseren op het gebied van het naamrecht.