Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Erfrecht

De complexe regelgeving van het erfrecht en de rechtspraak hierover is allerminst eenvoudig te noemen. U wordt door ons wegwijs gemaakt in deze materie door de juiste ondersteuning en begeleiding van erfrechtvraagstukken.

Wij kunnen bemiddelen om in der minne een afwikkeling van de nalatenschap te bereiken. Verder adviseren en zo nodig procederen we in kwesties over verdeling van de nalatenschap. Daarnaast geven we advies over de verschillende wettelijke regelingen in het erfrecht - bijvoorbeeld over de wettelijke verdeling van de nalatenschap van de erflater of mogelijkheden van voortgezette bewoning of voortgezet gebruik van de woning van de erflater - en over uw rechten op het kindsdeel.

Nicoline Stoutenbeek is gespecialiseerd in erfrecht. Zij is lid van VEAN, de Vereniging Erfrecht Advocaten.