Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Beschermingsmaatregelen

De overheid kan ingrijpen in de bestaande gezag relatie tussen u en uw kinderen, en zelfs indien de noodzaak daarvoor bestaat tot uithuisplaatsing overgaan. Als ouder kunt u opkomen tegen dergelijke inmengingen, waarbij juridische ondersteuning in veel gevallen gewenst is.

Daarnaast kunt u ook zelf of voor een ander in bepaalde situaties een juridische bescherming in de vorm van bewind of curatele wensen, bij welk traject onze vakgroep u kan begeleiden.

Wij verlenen bijstand tijdens een ondertoezichtstellingsprocedure van uw minderjarige kind(eren), bij een uithuisplaatsing van uw minderjarige kind(eren), dienen een verzoek in tot onderbewindstelling en onder curatelenstelling en begeleiden dit, en verlenen bijstand bij het omzetten van een curatelestelling in een onderbewindstelling.