Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Adoptie

In de adoptiewetgeving zijn de laatste jaren veel veranderingen gekomen, door o.a. de verruiming van de mogelijkheden van adoptie door geregistreerd partners, partners van hetzelfde geslacht alsmede door één ouder.

Wanneer u met een adoptie te maken krijgt, is het van belang uw juridische positie te weten en geadviseerd te worden over de (on)mogelijkheden van adoptie of verweer hiertegen.

Wij kunnen u informatie verstrekken en adviseren over gerechtelijke procedures tot adoptie, indien gewenst kunnen wij u volledig begeleiden bij het voeren van procedures tot adoptie door één ouder, (stief)ouders, door gehuwden en ongehuwden. Wij verstrekken u alle gewenste informatie en advies over de juridische gevolgen van adoptie, zoals veranderingen in de geslachtsnaam.