Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Taxiservice 52 Vught B.V.

Taxiservice 52 Vught B.V. h.o.d.n. Taxiservice Vught, Taxiservice Brabant, Taxiservice 52, Taxi Centrale Vught en LIMO’S.NL B.V.

Rechtbank Oost-Brabant
Faillissementsnummer: F 15/576
Faillissement uitgesproken op: 8 september 2015
Rechter-commissaris: mr C. Schollen-den Besten

Curator:

mr W.M. Welage

  Verslag 1 d.d. 6 oktober 2015 (in pdf)

  Verslag 2 d.d. 31 maart 2016 (in pdf)

  Verslag 3 d.d. 12 oktober 2016 (in pdf)

  Verslag 4 d.d. 29 maart 2017 (in pdf)

  Verslag 5 d.d. 10 oktober 2017 (in pdf)

  Verslag 6 d.d. 18 april 2018 (in pdf)