Den Bosch 073-7600100 | Oss 0412-693131

Ontslagrecht werkgever

Het ontslagrecht in Nederland zit volledig dichtgetimmerd. Dat is veel werkgevers een doorn in het oog. Versoepeling van het ontslagrecht heeft jarenlang op de politieke agenda gestaan en het is er dan eindelijk door invoering van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) van gekomen. Wijzigingen in het ontslagrecht zijn per 1 juli 2015 van kracht worden; wijzigingen voor de flexibele contracten per 1 januari 2015. Door de invoering van de huidige WWZ heeft de overheid het ontslagrecht voor werknemers sneller, eerlijker, minder kostbaar en (met name) eenvoudiger willen maken. De vraag is of dit helemaal gelukt is nu de meeste werknemers en werkgevers nog in het duister tasten als het gaat om hun rechten en plichten naar aanleiding van de WWZ en de gevolgen daarvan.

Enkele van de meest voorkomende redenen van ontslag  voor werkgevers in het bedrijfsleven zijn (civiel recht: gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek en CAO):

  • bedrijfseconomische en/of organisatorische redenen;
  • redenen in de persoon van de werknemer  gelegen zoals disfunctioneren, 2 jaar ziekte, regelmatig ziekteverzuim;
  • overige redenen zoals verstoorde arbeidsrelatie.

U procedeert bij het UWV, de Kantonrechter of het Gerechtshof, of u treft met uw werknemer een beëindigingsovereenkomst. Door de invoering van de WWZ zijn de verschillende ontslagroutes meer afgebakend.

Enkele van de meest voorkomende redenen van ontslag  voor overheidswerkgevers  zijn (bestuursrecht: gebaseerd op CAR\UWO-ARAR, Rechtspositieregelingen en CAO) :

  • reorganisatieontslag;
  • ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid;
  • ontslag wegens arbeidsongeschiktheid;
  • (voorwaardelijk) strafontslag / disciplinair ontslag;
  • ontslag wegens overige gronden.

U procedeert voornamelijk bij de diverse bezwaarschriftenadviescommissies, de Bestuursrechter  of de Centrale Raad van Beroep (CRvB) of u treft met uw ambtenaar een beëindigingsovereenkomst .

De advocaten van onze vakgroep kunnen u met al uw arbeidsrechtelijke vragen terzijde staan en u ook, met kennis en ervaringen in het kader van de huidige WWZ en het ambtenarenrecht ondersteunen bij het nemen van vaak lastige arbeidsrechtelijke beslissingen.

Wilt u weten of u goed zaken met ons kunt doen, probeer het gewoon. Bel voor een vrijblijvende afspraak.